Svodidla – KASKA s.r.o.

Prodej a montáž silničních svodidel. Svodidla ocelová i betonová. Dodáváme mobilní (dočasná) svodidla (Meton, ProTec). Do středních dělících pásů dálnic dodáváme snadno rozebíratelná svodidla (Varioguard, Gateguard, Duorail, Barrierguard). Montujeme zábradelní systémy.
Jsme specialisté na větší montáže, vlastníme 5 samochodných beranidel, nákladní vozidla s hydraulickými rukami a beranidly a několik montážních automobilů s vyškolenými týmy montážníků.
Bezpečnost nade vše. Instalujeme svodidla pro Vaši bezpečnost. To je samo o sobě povolání. Dbáme však i úzkostlivě na bezpečnost našich pracovníků. Jsme certifikováni na systém bezpečné práce a naši pracovních procházejí pravidelnými školeními. Sami též realizujeme kompletní DIO na stavbách svodidel, a to včetně světelných předzvěstných a uzavírkových vozíků.

Naše nabídka svodidel:


Prodáváme a instalujeme ocelová a betonová svodidla.

Svodidla jsou schválena Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích v různých úrovních zadržení podle jednotlivých typů.

Betonová svodidla – systém betonových svodidel tvaru New Jersey po propojení vytváří deformační zónu – ani při těžkých nárazech nedojde k prolomení svodidla. Vodící stěny CITY BLOC (city blok, cityblok) jsou schváleny pro použití tam, kde je rychlost max. 50 km/hod.

Ocelová svodidla nabízíme ve všech úrovní zadržení. Zabýváme se převážně montáží větších celků svodidel, instalujeme silniční a dálniční svodidla, zábradelní svodidla na mosty, a to jak pro koncové zákazníky přímo, tak pro stavební firmy  subdodavatelsky. Nabízíme česká svodidla (JSAM, OSAM, NH4, NH3 – výrobce Liberty Ostrava, dříve ArcelorMittal Ostrava) i zahraniční svodidla (VoestAlpine Kremsbarrier, svodidla německého typu Unipromet a další).

Zábradelní a mostní svodidla až do úrovně zadržení H2, H3 a H4b (např. systémy označené jako MS4/H2, ZMS4/H2, ZSNH4/H2, ZMS4-1/H2, JSMNH4)

Nabízíme i pronájem dočasných (mobilních) ocelo-betonových svodidel ProTec 100, Rebloc RB50, Rebloc RB60, Deltabloc DB50SL.

Na Slovensko dodáváme zvodidlá, zvodidla a zvodidlo.

Dodáváme také všechny typy zábradelních systémů  a ocelové zábradlí.