Objednávka svodidel

V objednávce prosíme uvést:

  • identifikace objednatele
  • jednoznačné označení a počet svodidel
  • označení a počet spojovacího materiálu
  • požadovaný termín dodání
  • v případě montáže kontakt na odpovědnou osobu, jednoznačný a schválený výkres. Na mostech je třeba počítat se zatvrdnutím betonu na římsách!
  • V případě použití kotevních stoliček je nutné tyto v předstihu usadit a zabetonovat do římsy!
  • U dodávek mostních svodidel je třeba počítat s technologickými lhůtami na výrobu a provedení PKO (pozink + lakování). Tyto technologické lhůty NELZE urychlit.
  • U betonových svodidel doporučujeme objednávku odeslat v dostatečném časovém předstihu, protože na sklad se nedodávají.
  • U zábradelních svodidel pozor na dilatační díly. Často se na ně zapomíná.

V případě osobního odběru si prosím vždy ověřte, zda je zboží skladem. Když není skladem, dodáváme podle možností výrobců za 1-4 týdny.

Veškeré objednávky svodidel provádějte přes naše kontakty