O společnosti

Historie společnosti KASKA, s.r.o. sahá do r. 1998. Za dobu své existence realizovala mnoho zajímavých zakázek jak v ČR, tak i v zahraničí. Má řadu spokojených zákazníků, uvedla na trh několik zajímavých řešení, která se stala v oboru standardem.

Montážní činnost se soustředí na veškeré systémy svodidel silničních i mostních platných v ČR, beranění sloupků, ostatní montáže a poradenství v oblasti bezpečnosti dopravy.

 • V roce 2002 získala společnost certifikát jakosti podle normy ISO 9001.
 • od r. 2009 změna názvu na „KASKA s.r.o.“ (pouze přejmenování, stejné IČ, vlastnická struktura)
 • v r. 2018 postavila nové sídlo v Českých Budějovicích, kde jsou dostatečné skladovací prostory

Společnost ctí etické principy v podnikání.

Společnost KASKA s.r.o. se zabývá:

 • svodidlovými systémy – svodidla zábradelní i silniční, dočasná svodidla, betonová svodidla, svodidla lehce demontovatelná, tlumiče nárazů
 • beranění sloupků, vrtání zemních vrutů, montáž konstrukcí FVE
 • dopravním značením

Společnost KASKA, s.r.o. je certifikována:

 • ISO 9001:2009
 • ISO 14001:2005
 • OHSAS 18001:2008
 • průkaz způsobilosti (podle požadavků metodického pokynu MD ČR)
 • práce na dálnicích a rychlostních komunikacích
 • certifikáty na veškeré výrobky, které společnost uvádí na trh a předpisy to vyžadují

 


Politika společnosti KASKA s.r.o.

Uvědomujeme si, že v konkurenčním prostředí silničního stavitelství a zvláště poskytování služeb v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích je kvalita služeb a dodržování dohod, respektování termínů pro zhotovení a dodávky, výraznou výhodou v získávání zakázek a udržení zákazníků.

Příznivé ceny, vyhovující krátké dodací termíny a kvalitní, bezpečné a k životnímu prostředí ohleduplné služby a zboží uspokojující potřeby zákazníků jsou podmínkou k dalšímu příznivému vývoji společnosti.

Naši zákazníci a rovněž okolí od nás očekává splnění všech legislativních požadavků na naše výrobky včetně nízkých dopadů na životní prostředí a bezpečnost práce. Ochranu zdraví našich zaměstnanců a spolupracovníků považujeme za závažný aspekt podnikání, a zavazujeme se k dalšímu zvyšování její úrovně.

Naší politikou je zvyšování kvality, prevence znečišťování životního prostředí a zlepšování vztahu organizace k principům ochrany ŽP.

Vedení naší společnosti se zavazuje:

 • systém managementu podle norem ISO 9001 a ISO 14001 ve společnosti zavést, udržovat a zlepšovat v souladu s legislativními požadavky
 • plnit požadavky zákazníků a veřejnosti jak v kvalitě, tak v otázkách vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zlepšovat organizaci produkce společnosti tak, abychom využili možnosti dodavatelů, technických řešení, a vlastních možností k vylepšení podmínek v kvalitě, ochraně ŽP a BOZP, snížení energetické náročnosti, spotřeby materiálu, produkce odpadů
 • zvyšovat kvalifikační předpoklady všech pracovníků tak, aby výkon jejich práce byl v souladu s požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce
 • plánovat moderní postupy, optimalizovat výrobní zařízení a vytvářet pracovní prostředí k minimalizaci nároků na zatížení životního prostředí, zátěže zaměstnanců a nároků na BOZP
 • podporovat zaměstnance při inovacích a návrzích na zlepšení kvality
 • zaměstnance i jiné pracovníky (např. najaté externí subdodavatele) seznamovat se zásadami politiky managementu.

Politika managementu je pro vedení společnosti vodítkem pro další konkrétní úkoly a cíli managementu. Vedení společnosti s nimi seznámí zaměstnance pravidelně před začátkem každé stavební sezóny.

Svým zaměstnancům a spolupracovníkům ukládáme:

 • vždymít na mysli zákazníka a důvod, proč tu jsme: uspokojování potřeb zákazníka
 • provádět samokontrolu tak, abychom si byli vědomi vlastní odpovědnosti i bez kontroly někým jiným
 • dodržovat zásady a odpovědnosti stanovené systémem managementu
 • uvědomovat si, že jedině spokojení zákazníci jsou budoucností společnosti
 • dodržovat firemní kulturu, cíle a politiku managementu, být loajální